Masz pytanie?

Leszek Gęsiorski

Artysta plastyk, wieloletni członek Związku Artystów Plastyków,  urodził się w 1954 r w Przemyślu, wychował - w pobliskich Bolestraszycach. Przestrzeń, cisza, spokój i kontakt z natura uwrażliwiły go na piękno i rozwinęły niezwykłą wyobraźnie. Bardzo wcześnie podjął dojrzałą decyzje o wyborze zawodu plastyka. Po ukończeniu liceum plastycznego w Jarosławiu studiował grafikę w Poznaniu, a następnie w Warszawie, gdzie uzyskal dyplom magistra sztuki Akademii Sztuk Pięknych. 

 

Czym jest, jak ją opisać... forma i treść w grafikach Gęsiorskiego? momentami chcę zapytać; czego tu nie ma? Jest prawie wszystko; przemieszanie ludzkich abstrakcji z idealną formą generującą czyste odczucie, jeśli taka rzecz może zaistnieć. Czego nie ma? nie ma niczego sztucznego, niczego wprost zabranego z widzialnego świata. Nie ma pozy, nie ma cytowania, nie ma sprytnego dystansu do historii, tak charakterystycznego dla, wciąż ponowoczesnej refleksji. Setki i tysiące kresek, wyizolowanych z beznamiętnego tła, splatają się w niemożliwy do podważenia, wędrujący z nami, z naszą wyobraźnią wir scalony jedną, głęboko w nas tkwiącą zasadą. Zasadą spójną i wprowadzającą nasze zmysły, a za nimi to do czego apelują, w mistyczną wizję, wspartą na codziennych obserwacjach, wrażeniach, skryptach pamięci. Jest to, upieram się, forma prosta, a zarazem niewyobrażalnie wyrafinowana, dużo bardziej niż formy Gielniaka czy Beardsleya, zamknięte w akwarium własnej estetyki. Tu jest coraz to nowe odkrycie wibracji, drżenia świata i duszy w nim zamkniętej. Albo nim rządzącej nim z pozycji poddanego, pozornie, w świetle tego panowania nad formą.

Janusz Cegieła

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
 

Komentarze

Komentarz

Facebook